Publicerat: 2020-08-27 08:35:29

Rootfruit: Försäljningsrekord för Gårdschips - Penser

Omsättningen sjönk 4% under Q2´20 och uppgick till 76,6 mkr (80) vilket var i linje med vår förväntan. Däremot steg bruttomarginalen till 39,1% (37,0) drivet av stark SEK utveckling mot EUR, en fördelaktig produktmix (högre andel förpackade varumärken). Primärt har förpackade varumärken gått starkt under pandemin samtligt som lösviktssegmentet har tappat. EBIT uppgick till 1,6 (1,5) jämfört med vår förväntan om 0,6 mkr.

Efter rapporten höjer vi vårt EPS estimat med 6,5% och 13% för ´20e respektive ´21e. Drivet av ökad efterfrågan inom Gårdschips samt stärkt SEK. Bolaget passar även på att guida upp sin lönsamhetsprognos i rapporten. EBITDA uppskattas nu uppgå till 13-15 mkr (tidigare 12 mkr), vi räknar på 13,7 mkr. Vi justerar därför upp vårt motiverade värde för Rootfruit till 9-11 kr från 8-10 kr.


Länk till analysen

Läs mer om Rootfruit Scandinavia AB