Publicerat: 2020-11-20 08:56:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om ESEN eSports AB: FÖRLUSTEN ÖKADE TILL 2,1 MLN KR 3 KV (-1,1)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Esen Esport hade intäkter på 0,2 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (0,5) och rörelseresultatet uppgick till -2,1 miljoner (-1,1).

Det framgår av delårsrapporten.

I en kommentar till hela perioden (årets nio första månader) uppger bolaget att den minskade nettoomsättningen till största del beror på pandemin, vilket har försvårat möjligheten att hålla evenemang och sändningar för bolaget.

Angående förvärv uppger Esen Esport att man har en lista med intressanta företag som bolaget arbetar aktivt med.

"Målet är att skapa synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden som passar i de affärsområden vi satt upp", heter det i rapporten.          
        

Läs mer om ESEN eSports AB