Publicerat: 2020-11-23 09:22:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Novus Group International AB: ÖKAD OMSÄTTNING OCH MINSKAD FÖRLUST 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Undersökningsföretaget Novus, som handlas på Spotlight, ökade omsättningen till 9,0 miljoner kronor (7,0) det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Resultatet efter skatt uppgick till -0,7 miljoner kronor (-3,4).

Likvida medel var vid periodens slut 7,2 miljoner kronor (5,1).

"Novus har under perioden fått många nya kunder, en del offentliga upphandlingar med ramavtal som sträcker sig flera år framåt i tiden. Ett tecken på vår tillväxt är att 60 procent av våra kunder nu är inom den privata sektorn", skriver bolaget i rapporten.

Vd Torbjörn Sjöström lyfter i rapporten fram att situationen med pandemin understrukit vikten av tillförlitliga undersökningar, vilket syns i bolagets första delårsrapport i form av en ökad omsättning och ett förbättrat resultat.

"Därmed stänger vi stolt ett första delår med vetskapen om att vi gör nytta. Nytta för våra kunder och även för samhället i en tid då prövningarna är stora. Ett delår som för oss börjar med sommarsemester vilket naturligt är ett förlustkvartal. Men vi överträffade nog de flestas förväntningar på bolaget med ett så mycket starkare resultat under en global pandemi", sammanfattar Torbjörn Sjöström.          
        

Läs mer om Novus Group International AB