Publicerat: 2020-10-14 11:14:22

Carbiotix: FoodTech-bolaget som gör sig redo för USA - Analyst Group

Carbiotix är ett FoodTech-bolag som står i startgroparna för en tillväxtresa. Med ett beviljat patent för prebiotika-fibret Carbiotix AXOS under Q3, antagande om marknadsgodkännande i USA under Q4 och försäljningsstart under första halvan av 2021 framstår rådande bolagsvärdering om ~48 MSEK som låg, vilket i kombination med en nyligen påfylld kassa ger en attraktiv risk-reward. Tills år 2023 prognostiseras omsättning ha stigit till 29 MSEK, vilken estimeras öka snabbt till 115 MSEK år 2025. AXOS och utvecklingen av medicinsk mat utgör viktiga drivare och med tillämpad målmultipel och diskonteringsränta härleds ett nuvärde per aktie om 7 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Carbiotix AB