Publicerat: 2020-10-22 09:14:00

Plejd: Höjd riktkurs efter rekordkvartal - Analysguiden

Stark tillväxt under lönsamhet

Plejd redovisade en nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 på 47,4 miljoner kronor, jämfört med 23,4 miljoner för tredje kvartalet 2019. Det ger en organisk tillväxt på imponerande 103 procent. Trots ett tydligt fokus på tillväxt har bruttomarginalen stärkts till 58 procent, jämfört med 48 procent samma period 2019. Den starka lönsamheten från föregående kvartal har varit svår att upprätthålla. Utvecklingen ser dock positiv ut överlag och Plejd rapporterade en rörelsemarginal på 6,8 procent jämfört med negativa tal samma period föregående år.

Stundande entré på nya marknader

Lansering börjar närma sig för bolagets produkt DAL-01. Produkten möjliggör för integration av Dali i ett plejd-system, vilket öppnar marknaderna där denna standard används. Dali är en av de största standarderna för belysning och armaturer i kommersiell miljö och lanseringen öppnar upp ytterligare tillväxtkanaler för Plejd.

Utlandsexpansion snabbare än väntat

Tidigare under året lanserade Plejd produkter specifikt anpassade för den norska marknaden. Av allt att döma bär denna satsning frukt snabbare än vi tidigare förväntat oss. Bolagsledningen kommenterar att installationer på den norska marknaden har uppvisat god tillväxt såväl under som efter tredje kvartalet. Den fina trenden med växande installationer i Norge ger indikationer på att Plejds affär är gångbar även utanför Sverige. Utöver norska marknaden har bolaget också kommunicerat en förväntad säljstart på den nederländska marknaden fram emot slutet på 2020. Efter tredje kvartalet lanserades också första produkten. Planen är att successivt lansera resten av sortimentet på marknaden under kommande kvartal. Om expansionen mot nya marknader löper på som planerat är vår bedömning att Plejds höga tillväxt kommer att bestå

Finns uppsida kvar i aktien

Bolagets utveckling de senaste kvartalen är imponerande. Det gör att vi höjer våra estimat för både försäljning och lönsamhet. Vårt bullscenario bygger på en försäljning 2022 motsvarande 398 miljoner och ger en riktkurs på 195 kronor räknat på 5 gånger EV/Sales.


Länk till analysen

Läs mer om Plejd AB