Publicerat: 2020-11-27 09:17:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Zenergy AB: NETTORESULTAT -3,7 MLN KR 3 KV (4,3)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zenergy, som erbjuder energieffektiva byggmoduler, hade intäkter om 3,2 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (12,7).

"Projektet på Gotland, där vi har uppfört modulära enheter åt svenska staten, blev dessvärre inte slutbesiktigat under perioden varför vi inte kunnat intäktsföra det under det tredje kvartalet", skriver bolagets nytillträdde vd Urban Stenevi i rapporten.

Bolaget redovisar en nettoförlust om 3,7 miljoner kronor jämfört med ett positivt resultat om 4,3 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Inför det fjärde kvartalet ser orderläget positivt ut enligt vd:n som pekar på att ett bindande avtal för ett stort radhusprojekt i Nacka har tecknats. Avtalet är värt cirka 23 miljoner kronor och kommer tillverkas och levereras under det fjärde kvartalet 2020 samt det första 2021.          
        

Läs mer om Zenergy AB