Publicerat: 2020-11-16 07:14:34

IDL Biotech: Diagnostik för framtiden - Analysguiden

Marknad under stark tillväxt

IDL Biotech är ett diagnostikbolag med fokus på att utveckla och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester möjlighet till säkrarare- och mer kostnadseffektiv vård med tydlig patientnytta. IDL Biotechs produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. Den globala marknaden för diagnostiktest uppgår till över 500 miljarder SEK och växer kraftigt. Vi bedömer att bolagets strategiska position inom blåscancer inom onkologi och tyfoidfeber inom bakteriologi är smart. Det är två indikationer som är i stort behov av innovativa diagnostikverktyg där bolagets kliniska evidens tydligt skapar patient- och samhällsnytta, vi estimerar den totala adresser bara marknaden för dessa två indikationer år 2025 har vuxit till omkring 650–800 mkr inom bolagets målmarknader.

Stark tillväxtresa inledd – Kortsiktiga utmaningar

Mellan Q2 2019-Q1 2020 redovisade IDL en stark underliggande tillväxt med tvåsiffriga tillväxttal. Efterfrågan på bolagets produkter avspeglades tydligt i hög aktivitet på viktiga marknader i Indonesien och Tyskland, där UBC Rapid har en marknadsandel runt 30%. Vi ser därför de kortsiktiga utmaningarna på grund utav pandemin kommer elimineras över tid. Bolagets produkter har tydlig patient- och samhällsekonomiska fördelar. Adderar vi den stora efterfrågan på innovativa diagnostikverktyg som effektiviserar vården bedömer vi att bolagets tillväxt kommer normaliseras under 2021- och över vår prognosperiod.

Underliggande lönsamhet åt rätt håll

IDL Biotech kommer från en intensiv period av investeringar som har satt grunden för bolagets tillväxtresa. Vi ser tecken på att bolagets lönsamhet nu är på väg upp. Den höga bruttomarginalen som historiskt har centraliserats runt 70% tyder på en god betalningsvilja hos bolagets kunder. Med strategiskt utvalda distributörer och strategin med samarbetspartner möjliggör en förhållandevis låg kostnadskostym som över tid kan få ett bra genomslag när omsättningstillväxt återkommer. Relevanta, mer mogna sektorkollegor har ofta en ebitda-marginal som överstiger 20%, något vi förväntar oss att IDL kan uppnå över tid.

Överdriven kursreaktion – Betydande uppsida i aktien

Vi anser att kursreaktionen med en nedgång om 60% under kalenderåret 2020 är kraftigt överdriven. IDL Biotech är verksamma inom en sektor med stark underliggande tillväxt. Bolagets produkter möjliggör förbättrad- och effektiv vård. Med en estimerad årlig tillväxt omkring 25% mellan 2021–2023 under förbättrad lönsamhet tilltalar. Optimisten ser också en stor option i möjligheten till marknadsintåg på den amerikanska marknaden för bolagets tumörmarkör UBC Rapid. Givet att PoC-testet har en hög marknadsandel på den tyska marknaden kan man ana ett potentiellt högt upptag även på den amerikanska, ett godkännande skulle kunna ske redan 2025. Detta är i vår mening inte alls in prisat i nuvarande värdering av bolaget.

Analys 20201111


Länk till analysen

Läs mer om IDL Biotech AB