Publicerat: 2020-11-16 11:08:11

Premium Snacks: Återhämtning men COVID-19 är tillbaka - Penser

Starkt kvartal
Försäljningen uppgick till 81,4 mkr (82,6), vilket var i linje med vår förväntan om 82 mkr. Bruttomarginalen steg till 39,2% (36,2%), vilket var 1,2%-enheter över vår förväntan. Avvikelsen ligger i 1) starkare SEK mot USD 2) lägre andel lösvikt samt 3) något lägre råvarupriser. Rörelsekostnaderna var i linje med vår förväntan, om 26 mkr. Därmed uppgick EBITDA till 5,9 mkr (2,1), vilket var 31% över vår förväntan om 4,5 mkr.

Återhämtning inom lösviktsortimentet
Den lägre försäljningen, 1% jmf med fjolåret, förklaras av en fortsatt utmanande situation för
lösviktsortimentet och nedstängning på vissa delmarknader men vägdes upp av en start tillväxt inom förpackningssortimentet. Sneglar man på tex Cloetta som tappade 9,5% i försäljning under samma period, framstår Premium Snack som en klar vinnare.

Höjer EPS med 6,7% respektive 3,5% för "20 och ´21
Efter rapporten höjer vi vårt EPS estimat drivet av återhämtningen inom lösviktsortimentet samt stärkt SEK. Bolaget håller fast vid tidigare guidning om att nå en försäljning om 320 mkr för 2020 och en EBITDA på 13-15 mkr. Vi räknar på 15,6 mkr. Vi justerar därför upp vårt motiverade värde för Premium Snacks till 10-11 kr från 9-11 kr.


Länk till analysen

Läs mer om Premium Snacks Nordic AB