Publicerat: 2020-11-23 12:31:37

Miris: Hack i kurvan vid global lansering - Analysguiden

Miris får stöd av klinisk studie på prematura barn

I maj publicerades en viktig klinisk studie som ger stöd för individuellt berikad bröstmjölk till för tidigt födda barn. Publikationen är viktig för den marknad Miris bygger och ett välkommet tillskott som evidens för metodens kliniska signifikans. Efter en tuff start på året där Covid-19 lamslog en stor del av världen har Miris under Q2 lyckats ta igen merparten av den försäljning man tappade under Q1. Bolaget uppger att det globala offertläget ser bra ut, men då 2020 blir något av ett mellanår för bolag som säljer nya instrument mot sjukvården, väljer vi att skjuta fram våra försäljningsprognoser ett år i tiden jämfört med våra tidigare publicerade estimat.

USA-marknaden väntas driva försäljningen

Miris avser att etablera sin teknik som golden standard inom analys av bröstmjölk och individanpassad nutrition för prematura barn. Instrumentet bygger på infraröd spektroskopi och har potential att ersätta andra metoder då fördelarna är fler som t ex tidsbesparingar och lägre kostnader. Miris fick för drygt ett år sedan FDA-godkännande för bolagets instrument, vilket öppnar dörrarna till ca 700 neonatalkliniker i USA. Om Miris lyckas med sin lansering i USA finns en tydlig uppsida i bolagets aktie.

Vi upprepar vår riktkurs om 0,07 kr

Bolaget ser fortsatt ett stort inflöde av offertförfrågningar, men styrelsen bedömer att det råder viss osäkerhet kring om positivt kassaflöde kommer uppnås under perioden fram till Q2 2021, p g a Covid-19-pandemin. Detta kan innebära att bolaget behöver ta in ytterligare finansiering, något som i sig inte behöver vara negativt, men är något investerare bör vara medvetna om. För att ta höjd för detta i vår värdering modellerar vi att bolaget gör en emission om 10 mkr till en kurs motsvarande 75% av rådande börskurs. Vi ser fortsatt potential i Miris och upprepar vår riktkurs 0,07 kr.


Länk till analysen

Läs mer om Miris Holding AB