Publicerat: 2021-02-18 07:28:45

Plejd: Imponerande avslut på året - Analysguiden

Plejd avslutar 2020 med bravur genom att växa försäljningen med 70 procent. Aktien fortsatt köpvärd.

Lönsam tillväxt på rekordnivåer

Plejd redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2020 motsvarande 73 miljoner kronor, jämfört med 50 miljoner för fjärde kvartalet 2019. Det ger en organisk tillväxt på 70 procent. Det är med råge den högsta försäljningssiffran för ett kvartal som bolaget någonsin redovisat. Ännu ett rekordkvartal kan alltså läggas till handlingarna. För helåret 2020 växte försäljningen med 62 procent, från 129 miljoner till 209 miljoner kronor. Försäljningstillväxten är tillviss del drivet av en hittills framgångsrik expansion på den norska marknaden. Det är en första pusselbit i vad vi tror kan bli en mångårig internationaliseringsresa.

Den snabba lanseringen på norska marknaden har haft viss negativ påverkan på bruttomarginalen under kvartalet. Trots det ser lönsamheten alltjämt god ut. Bolaget redovisar en bruttomarginal på 55 procent, vilket är en mindre försvagning jämfört med tredje kvartalet. Det är å andra sidan en ökning från fjärde kvartalet 2019, då uppgick lönsamheten till 50 procent. Den strukturella lönsamhetsförbättringen ser med andra ord ut att kvarstå även framåt. Bolaget rapporterade en rörelsemarginal på 15,3 procent, jämfört med 2,9 procent samma period föregående år. Det ska noteras att detta inkluderar aktiverat arbete på närmre 7 miljoner kronor. För helåret 2020 kommer rörelsevinsten in på 12,7 miljoner kronor.

Produktlanseringar stärker erbjudandet

Under kvartalet lanserades den nya produkten WRT-01, vilket är en trådlös knapp i vridformat. Lanseringen är framförallt viktigt för att komplettera utbudet på den norska marknaden, där trådlösa tryckknappar är vanligt. Produkten är unik i flera aspekter och enligt bolagsledningen förväntas den ge stora konkurrensfördelar. Arbetet med Plejds DALI-integration befinner sig i slutfas, med förberedelser för lansering. Det är en välkommen lansering som adderar ytterligare en tillväxtdimension genom inträde på den kommersiella marknaden.

Starkt 2020 motiverar högre värderingspremie

Bolagets utveckling de senaste kvartalen är imponerande. Det gör att vi höjer våra estimat för både försäljning och lönsamhet. Vi bedömer också att bolaget förtjänar en högre värderingspremie mot vad vi tidigare antagit. Räknat på 7,5 gånger EV/Sales ser vi en riktkurs på 339 kronor för 2022 års prognoser.


Länk till analysen

Läs mer om Plejd AB