Publicerat: 2021-02-26 10:59:09

Acucort: Kommersialisering och regulatoriskt arbete i fokus - Analyst Group

Mer än 20 % av jordens befolkning lider av allergi i någon form och andelen drabbade ökar snabbt. Många drabbas även av svåra reaktioner i situationer där tillgång till t.ex. vatten är begränsad. ISICORT® tillgodoser ett tydligt behov och med ett marknadsgodkännande i Sverige sedan oktober fokuserar AcuCort nu på att kommersialisera produkten. Parallellt arbetar AcuCort vidare med de regulatoriska processerna i EU och USA. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan och med en fortsatt god kostnadskontroll har Bolaget en stark finansiell position. I samband med Q4-rapporten har vi valt att lämna vårt värderingsintervall oförändrat, där vi i ett Base scenario ser ett riskjusterat nuvärde om 8 kr per aktie.

Länk till analysen

Läs mer om AcuCort AB