Publicerat: 2021-03-03 14:25:50

Recyctec: Den starka efterfrågan på återvinning fortsätter - Analyst Group

Recyctec är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Bolaget grundades år 2005 och har sin reningsanläggning och huvudkontor i Jönköping. Med en stärkt kassa efter genomförd emission under Q3-20, vilken övertecknades med ca 700 %, förväntas Bolaget kunna utöka sin produktionskapacitet och ta tillvara på efterfrågan på marknaden. Analyst Group prognostiserar totala intäkter till 51 MSEK år 2023 och ca 78 MSEK år 2025. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 20,3 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Recyctec Holding AB