Publicerat: 2021-03-04 08:52:05

Recyctec: Den starka efterfrågan på återvinning fortsätter (R) - Analyst Group

Baserat på en felaktigt angiven estimerad bruttomarginal och kostnadsstruktur i den aktieanalys som Analyst Group publicerade igår den 3 mars 2021, förändras gårdagens aktieanalys avseende finansiell prognos, vilken återfinns uppdaterat i sin helhet att läsa HÄR.

Vidare, i samband med de uppdaterade prognoserna så har även värderingsmodellen justerats där istället en EV/EBIT-multipel appliceras som målmultipel, vilket förändrar samtliga tre värderingsscenarion genom att värdet per aktie stiger, enligt följande:

Base scenario: från tidigare 20,3 kr per aktie till aktuella 25,5 kr per aktie.
Bull scenario: från tidigare 32,6 kr per aktie till aktuella 40,9 kr per aktie.
Bear scenario: från tidigare 8,2 kr per aktie till aktuella 9 ,1 kr per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Recyctec Holding AB