Publicerat: 2021-03-12 10:54:45

Umida: Ett starkt Umida är nu ett faktum - Analyst Group

Umida påverkas fortfarande av effekterna från Covid-19, vilket satt sina spår i bl.a. försäljningen under 2020. Trots försäljningsmässiga utmaningar till följd av rådande marknadsläge, uppvisar Brands For Fans en stark tillväxt där bland annat samarbetet med KISS slagit försäljningsrekord. I ett Base scenario estimeras totala intäkter till ca 82 MSEK år 2021 och ca 116 MSEK år 2022, tillsammans med ett positivt rörelseresultat. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett potentiellt värde per aktie om 9,6 kr i ett Base scenario.

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 26,6 MSEK (17,2), vilket är en ökning om ca 54,8 % jämfört med samma period föregående år. Tillväxten drivs av Brands For Fans som uppvisar en fortsatt stark försäljningsutveckling, där omsättningen ökade med hela 150 % (!).


Länk till analysen

Läs mer om Umida Group AB