Publicerat: 2021-04-29 07:05:58

Plejd: Hög tillväxt och växande utlandsaffär - Analysguiden

Lönsam tillväxt på rekordnivåer

Plejd redovisade en nettoomsättning för det första kvartalet 2021 motsvarande 74,2 miljoner kronor, jämfört med 43,5 miljoner för första kvartalet 2020. Det ger en organisk tillväxt på 71 procent. Den starka trenden från fjärde kvartalet håller med andra ord i sig och bolaget fortsätter att leverera siffror på rekordnivåer. Lönsamheten har ser fortsatt stark ut, trots omfattande lanseringsarbete utomlands. Bruttomarginalen landar på starka 55,5 procent, det ligger i princip i linje med föregående kvartal, men är en ökning jämfört med första kvartalet 2020. Då låg bruttomarginalen på 55 respektive 51,8 procent. Även rörelsemarginalen fortsätter att vara stark. Plejd rapporterar en rörelsemarginal på 15 procent, vilket är i linje med föregående kvartal och en klar förbättring mot första kvartalet 2020 då rörelsemarginalen uppgick till 7 procent. Det ska noteras att detta inkluderar aktiverat arbete samt övriga rörelseintäkter på cirka 8,8 miljoner kronor.

Tydliga framgångar i utlandssatsningar

Plejds utlandssatsning fortsätter. Under första kvartalet började som väntat WRT-01 att levereras. Det är en marknadsledandeprodukt och en nyckelprodukt på den norska marknaden där vridratt är det vanligaste sättet att dimra. Det gör att bolaget nu har ett heltäckande erbjudande med trådlös styrning för både tryck- och vriddimmers. Utvecklingen i både Norge och Finland är över förväntan, där både försäljning och installationer fortsätter att växa. Exportandelen har ökat kraftigt den senaste tiden och uppgår numera till 15 procent av försäljningen, att jämföra med 3 procent under samma period föregående år. Förutsättningarna för tillväxt är goda, där den norska marknaden bedöms ha liknande potential som den svenska. Vi ser inga anledningar till att konceptet, med vissa produktanpassningar, inte skulle vara gångbart på fler utländska marknader. Vi ser med andra ord ljust på möjligheten till en växande exportandel för Plejd.

Fin uppsida i bullscenario

Bolagets utveckling de senaste kvartalen är imponerande. Det gör att vi höjer våra estimat för både försäljning och lönsamhet något jämfört med tidigare. Vårt värderingsintervall sträcker sig mellan 178–454 kronor per aktie. Det ger bra potential på uppsidan om vårt bullscenario realiseras, med en värdering motsvarande 9 gånger EV/S och 49,5 gånger EV/EBIT 2022.


Länk till analysen

Läs mer om Plejd AB