Publicerat: 2021-05-04 11:47:23

Recyctec: Rekordförsäljning av EarthCare - Analyst Group

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Med en nyligen presenterad Q1-rapport anser vi att Bolaget utvecklas i linje med våra förväntningar och under mars/april har kassan stärkts via optionsinlösen och en riktad emission. Vi förväntar oss fortsatt att Recyctec kommer att utöka sin produktionskapacitet för att tillvara befintlig efterfrågan i marknaden, där vi estimerar att totala intäkter kan stiga successivt till 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 25,5 kr (25,5) i ett Base scenario.

Eftersom Recyctec utvecklats i linje med våra förväntningar väljer vi i samband med Q1-rapporten att lämna våra prognoser oförändrade. Därav behåller vi även vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.


Länk till analysen

Läs mer om Recyctec Holding AB