Publicerat: 2021-02-19 09:29:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amhult 2 AB: DRIFTSÖVERSKOTTET ÖKADE 4 KV, HYRESINTÄKTERNA STEG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Amhult 2, som utvecklar Amhult Centrum utanför Göteborg, redovisar ett driftsöverskott på 11,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (8,8).

Nettoresultatet uppgick till 29,8 miljoner kronor (8,2).

Värdeförändringar på fastigheter ingick i nettoresultatet med 29,7 miljoner kronor (4,5).

Hyresintäkterna steg till 14,1 miljoner kronor (11,5).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2020, med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II, heter det i rapporten.

Bolaget uppger att covid-19-rabatter har utgetts för bolagets del med drygt 0,3 miljoner kronor till fyra hyresgäster i utsatta branscher i samband med den statliga hyresrabatten.

Under det fjärde kvartalet har kvarter Radarflyget 206:2 i sin helhet färdigställts och genererar intäkter, vilket har påverkat resultatet.

"I det korta perspektivet, ser jag en fortsatt stabil marknad där vi befinner oss. Långsiktigt fortsätter vi därmed att arbeta enligt styrelsens strategi med att utveckla projektverksamheten. Det finns en efterfrågan på det som vi gör bra: att bygga nya hyresrätter till ett rimligt pris med god avkastning", skriver vd Maria Nord Loft i rapporten.          
        

Läs mer om Amhult 2 AB