Publicerat: 2021-05-06 10:59:11

Acucort: Siktet inställt mot marknadslansering - Analyst Group

AcuCort verkar göra alla rätt och allt pekar nu på att en lansering av ISICORT, där Sverige blir första marknad, är närstående. Mer än 20 % av jordens befolkning lider av allergi i någon form och andelen drabbade ökar snabbt, något som förväntas kunna bidra till en snabbare försäljningstillväxt av just ISICORT. Parallellt arbetar AcuCort vidare med de regulatoriska processerna i EU och USA. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan och med en fortsatt god kostnadskontroll har Bolaget en stark finansiell position. I samband med Q1-rapporten har vi valt att lämna vårt värderingsintervall oförändrat, där vi i ett Base scenario upprepar ett riskjusterat nuvärde om 8 kr (8) per aktie.

Länk till analysen

Läs mer om AcuCort AB