Publicerat: 2021-05-21 13:43:35

Premium Snacks: Börjar ser ljusare ut - Penser

Försäljningen uppgick till 76 mkr (82), vilket var ca 10 mkr under vår förväntan. Detta förklaras delvis av pandemins påverkan på lösviktsortimentet, som sjönk 26% under Q1. Bruttomarginalen steg till 41,5% (35,0), 3,5 procentenheter över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en starkare utveckling inom förpackade varumärken. Detta resulterade i en EBITDA om 2,7 mkr (0,8), ca 2 mkr under vår förväntan.

Efter rapporten justerar vi ned vårt EPS-estimat för "21e samt för "22e drivet av utebliven försäljning. Bolaget guidar fortsatt för att nå en försäljning om >330 mkr under 2021 och en EBITDA om >20 mkr. Vi räknar med något högre antaganden givet den starka tillväxten inom förpackade varumärken samt starkare samarbeten med bl.a. Kaufland och Dagrofa. Vi bibehåller vårt motiverade värde för Premium Snacks på 10–11 kr.


Länk till analysen

Läs mer om Premium Snacks Nordic AB