Publicerat: 2021-05-25 14:09:26

JS Security: Nästa generations säkerhetslösning baserat på Blockkedjeteknologi - Analyst Group

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Bolaget har redan idag över 20 pågående diskussioner med olika intressenter och utifrån planerade aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande bolagsvärdering, ser vi JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en attraktiv risk-reward. Tills år 2024 estimerar vi att omsättningen i ett Base scenario har stigit till ca 16 MSEK, vilket utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 13 kr per aktie.

Länk till analysen

Läs mer om JS Security Technologies Group AB