Publicerat: 2021-06-04 12:33:40

Emotra: Ökat intresse för Edor - Mangold

Emotra, har tagit viktiga steg framåt i sin utveckling. En studie, inriktad på återfall i depression, har visat att Edor kan identifiera dessa patienter. Det skapar bättre möjligheter för bolaget att bearbeta sjukhus och kliniker. Emotra har även slutit avtal med ett japanskt bolag kring ett samarbete vilket ökar dess chanser att lansera Edor i Japan.

För att kunna genomföra fortsatta studier och få metoden verifierad behöver bolaget kapital. En kapitalanskaffning pågår där bolaget avser att ta in 9,5 miljoner kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kan bolaget ta in ytterligare drygt 20 miljoner kronor. Denna emission är garanterad av Mangold.

Mangold ser en potentiellt stor marknad för Edor där bolaget kan ta en mindre andel. Intäkter väntas komma 2022 och under en femårsperiod bör bolaget kunna nå drygt 100 miljoner i omsättning. Emotra har värderats med en DCF-modell där vi utgått från ett högt avkastningskrav för att återspegla hög risk i bolaget. Detta ger sammantaget ett motiverat värde på 0,82 kronor per aktie, en uppsida på 135 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Emotra AB