Publicerat: 2021-08-17 10:58:45

Angler Gaming: Rekordhalvår trots tufft andra kvartal - Analysguiden

Trots ett svagare andra kvartal redovisar Angler Gaming rekordomsättning för årets första 6 månader. Analysguiden justerar motiverat värde till 27,5 kronor på 12–18 månader sikt.

Angler Gaming rapporterar ett andra kvartal med något mer motvind än tidigare, vilket hänförs till ett antal faktorer som vi analyserar närmare nedan. Omsättningen minskade cirka 11 procent mot föregående år till 10,1 miljoner euro (11,6) och rörelseresultatet (EBIT) sjönk med 49 procent till 1,9 miljoner euro (3,8). Detta innebär en rörelsemarginal som minskat på årsbasis från 32,5 procent till 19 procent. På sista raden innebär kvartalet en vinst efter skatt på 1,9 miljoner euro (3,4). Värt att poängtera är dock att tack vare det mycket starka första kvartalet uppvisar bolaget fortsatt en rekordomsättning för årets första 6 månader på 23,7 miljoner euro (21,3). Halvårets rörelseresultat är det näst bästa i bolagets historia på 5,7 miljoner euro (6,6).

Bolag går in i det tredje kvartalet med en kassa på cirka 2,6 miljoner euro och med fortsatt stark balansräkning. Trots ett kvartal med motig utveckling så tar Angler flera steg för att möta det förändrade klimatet och fler investeringar kan fortsatt bli aktuella.

I stort bibehåller vi vår positiva syn på Angler som en undervärderad spelare inom branschen. Bolaget ger en bra mix mellan utpräglad tillväxtbolag med en aktieägarvänlig utdelningspolicy. Vi gör vissa justeringar i våra tillväxt- och kostnadsantaganden som innebär ett justerat motiverad värde från 36 kronor till 27,5, på 12–18 månader sikt. Värderingen är grundad på en DCF-värdering över prognosperioden 2021–2025, ett evighetsvärde samt en relativ jämförelse mot marknaden. Vi ser fram emot att följa utvecklingen under det tredje kvartalet och väntar oss ett något starkare avslut på året för Angler.


Länk till analysen

Läs mer om Angler Gaming plc