Publicerat: 2021-08-27 16:52:40

Analyst Group kommenterar Josabs Q2-rapport

Josab publicerade idag den 27 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa närmare i samband med rapporten:

- Fortsatt blygsam omsättning under kvartalet…
- … men samtidigt en god kostnadskontroll
- Värdedrivare framgent

Under Q2-21 uppgick Josabs nettoomsättning till 802 tSEK (316), vilket rent procentuellt motsvarar en tillväxt om 154 % mot jämförbart kvartal 2020. Samtidigt är omsättningen i termer av absoluta tal fortsatt blygsam. I Q2-rapporten framgår det att intäkterna är hänförliga till vattenreningsprojektet Mono, samt materialförsäljning i Ungern. Ordern inom Waste Water på 1,4 MSEK där slutkunden är MONO Ipolyfabric Kft är delfakturerat under Q2 och resterande faktureras efter leverans i Q3. I Nigeria pågår produktionen av en testenhet för dricksvattenrening där leverans och slutbetalning sker under Q3.

Sammanfattningsvis var rapporten rent försäljningsmässigt i linje med våra förväntningar, där Josabs intäkter fortsatt är på blygsamma nivåer. Samtidigt ser vi positivt på att kostnaderna hålls i schack och att det som nämnt finns ett antal värdedrivare framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Josab.


Länk till analysen

Läs mer om Josab Water Solutions AB