Publicerat: 2021-09-02 10:41:42

Flowscape: Kraftigt ökad orderingång och högre ordervärden - Analysguiden

Ett fortsatt positivt momentum kring den internationella expansionen har resulterat i ett starkt orderflöde under kvartalet. Analysguiden ser ett motiverat värde om 0,13-0,17 kronor per aktie.

Flowscape rapporterar ett andra kvartal med en nettoomsättning på 8,3 miljoner kronor (7,7), motsvarande 8 procents tillväxt på årsbasis och 26 procents tillväxt sekventiellt från första kvartalet. Bolaget rapporterar ett EBITDA-resultat på 0,4 miljoner kronor (0,2) och ett resultat efter finansiella poster och avskrivningar på -5,6 miljoner kronor (-6,7), vilket inkluderar en Goodwillavskrivning på 3,0 miljoner kronor. Bolaget uppger i rapporten att kvartalet inneburit en kraftigt ökande orderingång, något som är synligt på de flertalet ordrar bolaget tillkännagivit. Det totala vä rdet på nya ordrar under andra kvartalet är 60 procent högre än de under första kvartalet. De återkommande månatliga intäkterna uppvisade en marginell ökning till 1,3 miljoner kronor under kvartalet, där tillfälligt pausade leveranser dämpar utfallet.

Andra kvartalet har fortsatt i samma tema för Flowscape och mycket verkar gå åt rätt håll. Det momentum som bolaget uppvisade under första kvartalet har fortsatt och det är tydligt att bolaget har en säljorganisation som framgångsrikt kan bearbeta en allt större framväxande marknad. Marknaden som helhet växer snabbt och att Flowscape redan nu har en väletablerad position på flera kontinenter bådar gott för framtiden. Riskfaktorer framöver ser vi främst i växande kostnadsmassa, utdragna pandemieffekter samt att konkurrenssituationen hårdnar allt mer vilket innebär utebliven tillväxt. Värt att poängtera är dock att bolaget har investerat kraftigt i sina produkter och tjänster och innehar redan i dag en unik plats på marknaden, vilket skapar en konkurrenskraftighet. Vi väntar oss stabil tillväxt under helåret 2021. Vi beräknar fortsatt en nettoomsättning för helåret på omkring 36 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxttakt på 15 procent. Vi behåller estimaten i stort intakta efter andra kvartalet. Genom en DCF-värdering, med 14 procents diskonteringsränta, upprepar vi ett motiverat värde på 0,13-0,17 kronor på 12-18 månader sikt.


Länk till analysen

Läs mer om Flowscape Technology AB