Publicerat: 2021-09-02 12:44:10

Premium Snacks: Smakar bättre och bättre - Penser

Försäljningen uppgick till 85 mkr (77), i linje med vår förväntan. Den primära drivkraften bakom uppgången var Gårdschips som växte med 18%. Bruttomarginalen steg till 43,1% (39,1), vilket var 3,1 procentenheter över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en starkare SEK-utveckling samt en effektivitetsökning i Laholm. Detta resulterade i en EBITDA om 6,3 mkr (3,8), vilket var i linje med vår förväntan.

Efter rapporten drar vi upp vårt EPS-estimat för "22e med 20% drivet av en förbättrad bruttomarginal. Bolaget handlas enligt vårt reviderade estimat på EV/EBIT "22e om 7,5x vilket motsvarar en rabatt om 50% mot peers. Vi bedömer att rabatten är för stor och höjer vårt motiverade värde för bolaget till 13–14 kr (10–11).


Länk till analysen

Läs mer om Premium Snacks Nordic AB