Publicerat: 2021-04-28 09:25:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Future Gaming Group International AB: MINSKAD OMSÄTTNING OCH EBITDA 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Future Gaming Group, FGG, hade minskade intäkter och ebitda-resultat under det första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt preliminära siffror.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Pandemin har haft en fortsatt negativ inverkan på koncernens intäkter samtidigt som kostnaderna ökat till viss del, vilket sammantaget lett till en minskning av ebitda-rörelseresultatet under det första kvartalet 2021 jämfört med föregående år", skriver bolaget.

Intäkterna uppgick preliminärt till cirka 5,2 miljoner kronor och ebitda-resultatet uppgick till cirka 0,7 miljoner kronor. Under motsvarande kvartal föregående år uppgick intäkterna till cirka 5,6 miljoner kronor och ebitda till cirka 1,5 miljoner kronor.

"Under slutet av det första kvartalet och inledningen av det andra kvartalet 2021 visar koncernen preliminärt en återhämtning kring intäktsnivåerna", heter det.          
        

Läs mer om Future Gaming Group International AB