Publicerat: 2021-12-03 10:40:37

Flowscape: Bevisad tillväxtmodell står inför kraftig acceleration - Analysguiden

En förlorad storkund gjorde att Flowscapes goda ordermomentum inte avspeglades i bolagets siffror för det tredje kvartalet. Framåt bedömer Analysguiden att nya order kommer få bättre genomslag i tillväxtsiffrorna.

Tillväxt i skymundan för tappad storkund
Flowscape rapporterar ett tredje kvartal där nettoomsättningen uppgår till 8,5 miljoner kronor (8,5), i princip konstant på årsbasis men en mindre ökning från föregående kvartals omsättning på 8,3 miljoner kronor. Den uteblivna tillväxten hänförs till att en större svensk kund varit tvungen att avsluta sitt avtal under kvartalet. Detta innebär att trots ett antal nya större ordrar så uteblir tillväxten. Bolaget uppger dock att andelen återkommande intäkter är högre under kvartalet och löpande intäkter uppgår till cirka 1,3 miljoner kronor per månad. Rörelseresultatet kom in på -4,9 miljoner kronor (-4,3) och bolaget rapporterar ett kassaflöde på -1,6 miljoner konor (0,6). Det stora negativa kassaflödet hänförs till att en större global kund har förändrat sina ekonomiska rutiner vilket innebär att bolaget vid kvartalets utgång hade omkring 1,5 miljoner kronor i obetalda faktur or. Målet om positivt kassaflöde för helåret kvarstår.

Bevisar skalbar tillväxtmodell
Bolagets internationella expansion kommer alltmer upp i tempo och det är uppenbart att företaget hittat ett sätt att skala i nya länder. Sedan utökningen av bolagets kontor i London, ett och ett halvt år sedan, har antalet installationer i Storbritannien och Irland ökat från 5 till 57 och samma utveckling är uppenbart i USA där bolaget sedan kontorsetableringen för ett år sedan växt från 5 till 46 installationer. Bolaget uppgav nyligen i en bolagspresentation att fokuset kommande 12 månaderna kommer ligga på att fortsätta expandera på den nordamerikanska marknaden, öppnandet av kontor i Norge och Tyskland samt en utökning av säljarkåren i Sverige. Vi följer med spänning den fortsatta internationella expansionen och är utfallet hittills någon indikation på framtida framgångar så ser det ljust ut.

Hög aktivitet och positivt momentum under kvartal
Under kvartalet och perioden efter det har tillkännagivit ett stort antal nya ordrar och avtal. Dessa ordrar härrör ett antal olika lösningar på flertalet geografiska marknaden. I USA fortsätter bolaget sin tillväxtresa med ett tiotal nya installationer. På denna marknad har de bland annat levererat skrivbords- och mötesrumsbokning till ett ledande medicinteknikbolag, parkeringsbokningslösningar till ett topplag i NBA samt slutit avtal med en ledande arkitektbyrå i New York. Därutöver har bolaget utökat befintliga avtal med två globala kunder, varav en av dessa nu har en installation som omfattar 65 000 bokningsbara arbetsplatser och 7 800 mötesrum. Kvartalet och perioden efter det har också inneburit ordrar i Norge, Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Estland. Bolaget har därtill under kvartalet uppgraderat och adderat funktionalitet till plattformen för att effektivisera kontorsflöden och förenkla ”hybrid”-arbete. Det är uppenbart att trots att återgången till kontoret i vissa fall dröjer ända in i 2022 så börjar situationen lätta och allt fler företag efterfrågor hybridlösningar, en roll Flowscape är väl positionerade att fylla.

Vi gör mindre justeringar i våra estimat efter kvartalet och fortsätter värdera Flowscape med en DCF-värdering. Då landar vi i ett motiverat värde på 0,12–0,16 kronor (0,13–0,17) på 12–18 månaders sikt.


Länk till analysen

Läs mer om Flowscape Technology AB