Publicerat: 2021-05-20 09:30:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Future Gaming Group International AB: INTÄKTER OCH EBITDA I LINJE MED PRELSIFFROR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Future Gaming, verksamt inom betting och kasino och listat på Spotlight, redovisar en omsättning på 5,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (5,4).

Det är i linje med de preliminära intäkter om cirka 5,2 miljoner kronor som bolaget meddelade i slutet av april.

Rörelseresultatet på ebitda-nivå uppgick till 0,7 miljoner kronor (1,5). Det överensstämmer också med den preliminära siffran på cirka 0,7 miljoner kronor.

Nettoresultatet låg på -1,7 miljoner kronor (-2,3).

Den sportinriktade verksamheten i Phase One visade upp en markant positiv trend vad gäller antalet nya deponerande kunder jämfört med det fjärde kvartalet 2020, enligt rapporten.

För den kasinoinriktade verksamheten i Viistek var antalet värvade spelare stabilt jämfört med föregående kvartal och affären genererar löpande ett stadigt överskott. "

"Dock skulle vi vilja öka volymerna och tittar därför på nya affärsmodeller som vi kan vidga verksamheten med", skriver vd Alexander Pettersson om Viistek Media.

Som tidigare meddelats, uppfyller inte Future Gaming Group obligationslånets rörelseresultatskrav. Koncernen bryter mot obligationsvillkoren och för diskussioner med obligationsinnehavarna för att finna en mer långsiktig finansieringslösning.

"Det finns en rad parametrar att ta hänsyn till och denna process tar tid, men står givetvis högst på bolagets agenda. Frågan har också högsta prioritet hos obligationsinnehavarna, som ju även är huvudägare i Future Gaming Group. Vi kommer att gå ut med ytterligare information så snart det finns mer att berätta kring obligationslånet", kommenterar Alexander Pettersson.          
        

Läs mer om Future Gaming Group International AB