Publicerat: 2021-05-21 18:08:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Wonderful Times Group AB: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wonderful Times Group, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, rapporterar en omsättning för det första kvartalet som uppgår till 22,1 miljoner kronor (18,7), motsvarande en ökning med 18 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 1,9 miljoner kronor (0,9) och resultatet efter skatt blev 1,5 miljoner kronor (0,1).

Resultatförbättringen är en effekt av en högre omsättning, medan bruttomarginalen minskade något. I det korta perspektivet ser bolaget ökade kostnader för frakt och insatsvaror, heter det.

"Fokus framåt ligger på tillväxt och vi ser stora möjligheter att utveckla våra befintliga varumärken samtidigt som vi tror oss kunna lansera nya spännande varumärken som kan bidra till vår tillväxt. Satsningar på IT-system, digitalisering och organisation görs för närvarande. Detta för att bygga en bra grund för framtida tillväxt", skriver vd Sofia Ljungdahl i rapporten.          
        

Läs mer om Wonderful Times Group AB