Publicerat: 2022-02-24 09:26:53

Recyctec: Nyvunnen klassificering bäddar för fortsatt stark efterfrågan - Analyst Group

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Med en nyligen presenterad bokslutskommuniké för år 2021 ser vi att Recyctec med en tydlig strategi, nya försäljningsinsatser och den nya klassificeringen anses vara i en stark position för att ta vara på efterfrågan från marknaden under kommande kvartal. Vi estimerar att de totala intäkterna kan stiga successivt till 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel väljer vi att i samband med bokslutskommunikén behålla vårt värderingsintervall, där vi ser ett nuvärde per aktie om 25,5 kr (25,5) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Recyctec Holding AB