Publicerat: 2022-05-02 16:12:51

Recyctec: Grön klassificering och global expansion möjliggör tillväxt

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. De kommande åren förväntas den globala efterfrågan på glykol uppvisa en estimerad tillväxttakt om ca 7 % årligen mellan åren 2019 och 2025. Emellertid så står Recyctec nu i en sits där kapitalförbrukningen jämfört med tillgänglig kassa är utmanande, och där räntebärande skulder utgör ca 50 % av nuvarande Market Cap (2022-04-27), vilket ökar den finansiella risken. Med hänsyn till detta, samt den generellt högre riskpremien som nu råder i marknaden, antar vi en försiktigare målmultipel i vår värderingsmodell. Likväl är vi positiva till Recyctec där vi ser ett nuvärde per aktie om 17 kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Recyctec Holding AB