Publicerat: 2022-05-27 09:59:03

JS Security: Försäljningen börjar visa effekt - Analyst Group

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under Q1-22 har JS Security upplevt ett ökat intresse för Bolagets produkter, vilket har resulterat i tre kommersiella avtal, samt ett ökat antal testkunder som använder JS Securitys system i skarp miljö. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, och applicerade prisnivåer, estimeras försäljningstillväxten ta fart från H2-22, för att tills år 2023 uppgå till ca 17,5 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 2,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 4,9 kr.

Länk till analysen

Läs mer om JS Security Technologies Group AB