Publicerat: 2022-07-29 12:43:16

Everysport Media Group: Ökad osäkerhet på marknaden - Penser

Fortsatt motvind för padeln

Försäljningen minskade y/y till 47 mkr (58) och EBITDA minskade till 1,2 mkr (16,4). Trots en vikande annonsmarknad ökade omsättningen inom Media 6% tack vare en god utveckling av prenumerationstjänster. Elite Prospects visar på fortsatt stark potential. Padeln fortsatte att ha en tuff utveckling och minskade omsättningen med 45%.


Länk till analysen

Läs mer om Everysport Group AB