Publicerat: 2022-08-31 08:23:25

Amhult 2 Q2’22: Uppdaterad analys - Kalqyl

Sammantaget var de finansiella resultaten återigen starka. Vi är särskilt imponerade över driftnettot och förvaltningsresultatet som ökade i högre utsträckning än hyresintäkterna, vilket visar på god kostnadskontroll. Vidare utvecklades den operationella verksamheten

positivt under kvartalet, trots turbulenta tider. Bebyggelsen av kvarter Spitfire löper fortsatt på enligt plan och bolaget kommer nu ta in anbud för kvarter Hercules.


Länk till analysen

Läs mer om Amhult 2 AB