Publicerat: 2022-10-27 15:09:26

Monivent: Potentiellt samarbete med ansedd aktör i USA - Kalqyl

Monivent meddelade att bolaget har ingått en avsiktsförklaring tillsammans med American Academy of Pediatrics. American Academy of Pediatrics är en högt ansedd organisation med över 67 000 barnläkare och däribland opinionsledare som engagerar sig i att förbättra hälsan för barn och ungdomar. Ett av organisationens uppdrag för närvarande är att kartlägga rutiner avseende återupplivning av nyfödda för att se hur processen kan förbättras. I samband med detta har Monivents produkt Neo100 uppmärksammats som ett potentiellt hjälpmedel för att samla in ventileringsdata.

Det vi finner mest intressant med avsiktsförklaringen är att det sänder positiva signalvärden, dels om behovet av att se över rutiner för hur nyfödda med andningssvårigheter behandlas, dels om intresset för Neo100. Vidare ser vi även att det potentiella samarbetet kan vara till fördel för Monivents kommande marknadslansering i USA. Utöver detta kan kartläggningen från American Academy of Pediatrics resultera i nya artiklar och riktlinjer, vilket ytterligare kan komma att skynda på övergången från subjektiv monitorering till objektiv dito.


Länk till analysen

Läs mer om Monivent AB