Publicerat: 2022-12-06 08:42:32

Amhult 2: Spitfire har tagit ytterligare form - Kalqyl

Amhult 2 publicerade nyligen månadsrapporten för november 2022, som bland annat visade att kvarter Spitfire har tagit ytterligare form sedan vår senaste analysuppdatering. Enligt bolaget ökade också antalet aktiva sökande i bostadskön med cirka åtta procent jämfört med i oktober. Vi räknar med att fler lägenheter har blivit uthyrda, även om ingen ny procentuell siffra angavs. Med anledning av att upprättandet av Spitfire fortsätter i linje med kommunicerad tidsplan så vidhåller vi vår tro om att projektet kan bli färdigställt i slutet av 2023 och att uthyrningsgraden kommer uppgå till 100 procent för helåret.

Länk till analysen

Läs mer om Amhult 2 AB