Publicerat: 2023-05-11 14:16:42

Abera Bioscience: Lovande tecken i preklinisk utveckling - Carlsquare

Carlsquare Equity Research kommenterar delårsrapporten och de senaste nyheterna rörande Aberas projektportfölj.

Under det första kvartalet har Abera genomfört en första toxikologisk studie med bolagets ledande kandidat Ab-01.12 (nasalt pneumokockvaccin) med olika doser och multipla administrationer. Bolaget rapporterade i april att resultaten var goda utan begränsande biverkningar och att analysen av immunologiskt svar var uppmuntrande. För närvarande pågår toxikologiska studier enligt GLP vilka krävs för att ta fram underlag till ansökan om kliniska studier.


Länk till analysen

Läs mer om Abera Bioscience AB