Publicerat: 2023-05-15 12:41:08

Monivent: Rapportkommentar Q1’23 - Kalqyl

Medicinteknikbolaget Monivent redovisade minskad nettoomsättning och ökad rörelseförlust i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (1,2). Vidare uppgick EBIT till -4,4 MSEK (-3,1). Periodens kassaflöde landade på -1,6 MSEK (-2,2), vilket innebar att kassan uppgick till 10,9 MSEK (12,6) vid utgången av kvartalet.


Ytterst positiva studieresultat för Neo100

Den viktigaste nyheten i kvartalet var att den hittills största kliniska studien med Neo100 avslutades. Resultaten, som presentades på en kongress i Washington, visade att Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda, vilket kan reducera risken för hjärnskada. Vi anser att studien visar på det kliniska värdet av Neo100 och den kommersiella potentialen för Monivent.


Publikation påvisar även nyttan med Neo Training

Vidare presenterades data från ytterligare en studie i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, denna gång avseende Monivents andra produkt Neo Training. Resultatet från studien visade att full tillgång till visuell feedback med Neo Training ökar antal ventileringar inom rekommenderat intervall jämfört med att inte ha tillgång till monitorn. Detta visar nyttan av Neo Training och simuleringsträning, vilket får betraktas som ytterligare en indikator på att träningsprodukten bör användas i tillägg till Neo100.


Ljusare tider

I linje med vår förväntan var försäljningen svag på grund av att komponentbrist höll tillbaka leveranskapaciteten. Enligt bolaget ska situationen ha lättat efter utgången av kvartalet efter att bolagets underleverantör fått en leverans av den elektronikkomponent som saknats för att producera system och bygga lager i högre utsträckning. Vi utgår därför från att det värsta ligger bakom Monivent och att bolaget nu går mot ljusare tider.


Länk till analysen

Läs mer om Monivent AB