Publicerat: 2021-07-16 08:44:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Plejd AB: 78,3% ORGANISK TILLVÄXT OCH HÖGRE RÖRELSEVINST 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Belysningsföretaget Plejd redovisar en omsättningstillväxt på 78,3 procent till 79,9 miljoner kronor (44,8) i det andra kvartalet 2021.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Plejds rörelseresultat uppgick till 10 miljoner kronor (7,2) och resultatet per aktie före utspädning blev 0:72 kronor (0:70).

Plejds bruttomarginal på 55 procent (54,4), bedöms kunna påverkas negativt av den globala komponentbrist som råder. Detta om bolaget behöver köpa komponenter från spotmarknaden eller om alternativa komponenter blir dyrare än ordinarie, framgår det.

"Under andra kvartalet har vi sett en effekt av detta men den bedöms vara marginell och temporär, men kan komma att kvarstå under den resterande delen av 2021", skriver bolaget.

Tillväxten för bolaget bedöms vara stark, men vd Babak Esfahani ser en viss instabilitet.

"Tillväxten hittills under året har legat på en fantastisk nivå men vi bör beakta att en viss volatilitet i faser av expansion och lanseringar kan förekomma, vilket kan påverka tillväxten såväl som lönsamheten", uppger han i delårsrapporten.          
        

Läs mer om Plejd AB