Publicerat: 2024-03-07 14:48:35

Mindark: Rapportkommentar Q4’23 - Kalqyl

Hög spelaraktivitet

Omsättningen i Entropia Universe ökade med över 27,0 procent y-o-y och med 22,5 procent justerat för en svagare dollarkurs. Den höga aktiviteten förklarades av framgångsrika kvartalsuppdateringar och återkommande events. Vidare genererades intäkter från en lyckad deedförsäljning. Resterande intäkter var hänförligt till ändrade redovisningsprinciper för avsättningar av oförbrukade användarmedel, vilket lyfte omsättningen med cirka 11,7 MSEK.


Effekten av omorganisationen

Justerat för nettoaktiveringar uppgick EBIT till 25,2 MSEK, vilket motsvarade en marginal om 54,5 procent. Det justerade EBIT-resultatet ökade med 294,2 procent, vilket visade att omstruktureringsarbetet och AI-satsningen som Mindark genomförde under 2023 gav effekt på lönsamheten i Q4. Vår bedömning är att personalkostnaderna kommer vara relativt intakta, vilket kommer få fortsatt effekt på lönsamheten.


Outlook

Mindarks rapport för det fjärde kvartalet visade effekten av ett intensivt och lyckosamt förändringsarbete. Sammantaget bedömer vi att effekten av omorganisationen kommer få positiv inverkan på lönsamheten och att marknaden inte prisar in den marginalresan. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 154,0 procent för 2025E. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 77,8 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag