Publicerat: 2024-03-08 07:19:56

Windon Energy: Analyst Group kommenterar avseende distributörsavtalet för RidgeBlade

Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) har slutit ett avtal med Badger Energy avseende att bli exklusiv distributör av RidgeBlade, vilket är en banbrytande takmonterad vindturbin som utnyttjar den turbulenta vind som skapas av taket för att generera ren och förnybar energi på plats som kan användas för att driva byggnaden eller matas ut på elnätet oberoende av solen. Med hänsyn till svårigheter att göra finansiella prognoser för RidgeBlade inkluderas inte försäljning av produkten explicit i genomförda estimat i analysen, vilket således lämnar utrymme för upprevidering och utgör en extra option i värderingen. Däremot har Analyst Group gjort en illustrativ visualisering avseende vad produkten skulle kunna generera försäljnings- och vinstmässigt.

Länk till analysen

Läs mer om Windon Energy Group AB