Publicerat: 2024-03-08 12:21:02

Windon Energy Group: Lönsamhet på tillväxtmarknad till låg värdering - Analyst Group

Det fjärde kvartalet blev något mer utmanande för Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) till följd av tuffare marknadsförhållanden, vilka förväntas hålla i sig under H1-24. Däremot väntas räntesänkningar ligga i korten till sommaren, vilket förväntas stärka investeringsviljan främst hos konsumenter, något som sedan estimeras bädda för ett starkt år 2025. Windon värderas för närvarande till EV/EBITA 3,7x på 2023 års resultat justerat för noteringskostnader och sett till våra estimat för år 2025 uppgår värderingen till EV/EBITA 3,2x, varför Analyst Group ser betydande uppsida i aktien. Baserat på en estimerad omsättning om 70,4 MSEK år 2024 och en målmultipel om EV/S 1,8x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,5 (11,7) kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Windon Energy Group AB