Publicerat: 2024-05-21 14:09:45

Mindark: Rapportkommentar Q1’24 - Kalqyl

Lägre spelaraktivitet pressade kvartalet

Mindark minskade omsättningen med 21,9 procent i det första kvartalet, vilket var under vår prognos. Reduceringen förklarades främst av att förbrukningen inne i Entropia Universe minskade med 12,0 procent till följd av ett tufft jämförelsekvartal som innehöll events kopplat till spelets 20-årsjubileum. Därtill minskade intäkterna med 2,9 MSEK från oförbrukade användarmedel och med 0,3 MSEK från ej aktiva användarkonton.


Ökad underliggande lönsamhet

Kvartalets ljuspunkt var att den goda kostnadskontrollen gav effekt på den underliggande lönsamheten och kassaflödet i kvartalet. Justerat för nettoaktiveringar ökade EBIT från -0,3 till 0,3 MSEK, trots det stora tappet i omsättning. Vi upplever att omstruktureringsarbetet och AI-satsningen har bidragit starkt under perioden och ser framför allt positivt på att lönsamheten fortsätter förbättras.


Outlook

Den svaga omsättningen och fortsatt tuffa jämförelsekvartal föranleder sänkning i vår omsättningsprognos under tidsperioden. Vi har även valt att reducera rörelsekostnaderna till följd av bättre kostnadskontroll än väntat. Vår bedömning att lönsamheten kommer stärkas är därmed intakt. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 146,7 procent för 2025E. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 72,7 procent.


Länk till analysen

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag