Publicerat: 2024-05-31 09:46:32

Abera Bioscience: Fall av fågelinfluensa sätter vaccinbolag i rampljuset - Carlsquare

Fågelinfluensa i USA kan leda till att pandemiförberedelser intensifieras. Abera är ett bolag som kan få ökad uppmärksamhet.

Fågelinfluensa, i synnerhet den högpatologiska formen (H5N1), är en farlig form av virus med historiskt hög dödlighet i de människor som har smittats. Lyckligtvis har det varit mycket ovanligt att människor smittas av fågelinfluensavirus. Ett scenario som pandemiforskare fruktar är ett samtida utbrott av fågelinfluensa och säsongsinfluensa som leder till genetisk blandning och att det uppstår nya varianter som kan spridas lättare mellan människor.

I USA har ett utbrott av fågelinfluensa spritt sig till nötboskap under våren. Det är en oväntad och oroande utveckling då överföring av influensa från fåglar till däggdjur är ovanligt. Stickprov visar genetiska spår av fågelinfluensa i ungefär 20 procent av all pastöriserad komjölk i USA och i nio olika delstater. Några enstaka fall av smitta i människa har observerats. Symptomen har, till skillnad från tidigare utbrott i Asien och Afrika, hittills varit milda. Nyligen rapporterades det om ett fall där den smittade personen uppvisade andningsrelaterade symptom. Det är en varningssignal eftersom det kan tyda på ökad risk för luftburen smitta.

Det finns redan godkända vaccin mot fågelinfluensa. De har emellertid ett antal år på nacken och det saknas större lager av färdiga vaccin för distribution. Smittspridningen, som i dagsläget visserligen är begränsad, har redan lett till ett ökat fokus på pandemiförberedelser. Det kan komma att intensifieras framöver, i synnerhet om fler fall i människa observeras och om smittan når nya regioner. Bolag med teknologier som kan möjliggöra snabb vaccinframställning vid pandemier kan hamna i rampljuset. Några exempel är givetvis mRNA-bolagen Moderna och BioNTech. Aberas teknologi har i teorin liknande fördelar som dessa även om inga studier i människa ännu har gjorts. Nedan jämför vi kursutvecklingen för Abera med Moderna. Modernaaaktien har gått starkt den senaste tiden.


Länk till analysen

Läs mer om Abera Bioscience AB