Publicerat: 2021-10-19 09:43:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Hybricon Bus System AB: RÖRELSEINTÄKTERNA MINSKADE TILL 1,8 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbusstillverkaren Hybricon, listat på Spotlight, redovisar rörelseintäkter på 1,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,1).

Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -1,9 miljoner kronor (-1,8)

Vd Mårten Fuchs uppger att kostnadsmassan har fortsatt att anpassas under kvartalet. Mot den bakgrunden är det "en realistisk målsättning" att nå ett positiv ebitda-resultat under andra halvan av 2022, enligt vd.

Mårten Fuchs skriver vidare att fokus har legat på processen att ta fram de första två PEV12-bussarna. Planen är att bussarna levereras från Shanghai under 2021 för slutkonfigurering i Umeå under februari 2022.

Vidare har Hybricon beslutat att prioritera ned leveransen av demoversionen av PEV15. Detta som en konsekvens av rådande omständigheter samt förseningar i utvecklingsarbetet hos King Long.          
        

Läs mer om Hybricon Bus System AB