Publicerat: 2024-06-07 07:42:55

Windon Energy Group: Ljusare tider i sikte - Analyst Group

Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) första kvartal var tuffare avseende de rapporterade siffrorna, däremot har Bolaget blivit exklusiv distributör av vindturbinen RidgeBlade under kvartalet, vilket redan har lett till ett första större partnerskap på den nya norska marknaden. Därtill adresserar Windon företagsmarknaden i allt högre grad, vilket diversifierar kundbasen och skapar bättre förutsättningar till dess att marknaden förväntas vända. Likväl, med hänsyn till nuvarande marknadsklimat sänker vi vårt motiverade värde för Windon och baserat på ett estimerat EBITDA-resultat om 12,3 MSEK år 2025, en målmultipel om EV/EBITDA 11x samt en diskonteringsränta om 12,4 %, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 9,5 (11,5) kr i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Windon Energy Group AB