Publicerat: 2021-11-05 09:38:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om CGit: OMS STEG 25% 3 KV, SER ORGANISK TILLVÄXT 15-20% 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-bolaget CGit ökade sin omsättning med 25 procent under det tredje kvartalet, men ökade investeringar bidrog till ett mindre minusresultat för kvartalet.

Bolagets vd Mattias Bergkvist uppger i rapporten för det tredje kvartalet att 2021 kommer att bli "det bästa året" hittills för CGit.

"Intresset för våra tjänster bara fortsätter att öka, till och med mer än vad vi räknat med. Marknaden för tillämpad AI accelererar i allt fler industrier. Det är ett nytt steg i den industriella utvecklingen och efterfrågan har accelererat betydligt under de senaste sex månaderna", skriver han.

I en framåtblick in i 2022 uppger Mattias Bergkvist att han ser att bolaget fortsätter att växa organiskt med cirka 15-20 procent omsättningsmässigt.

Under det tredje kvartalet har CGit intensifierat utvecklingen av sina mjukvarurelaterade lösningar för att möta efterfrågan på rätt lösningar för tillämpad AI under det tredje kvartalet, vilket ger ett negativt rörelseresultat för den aktuella perioden.

"Men med tanke på att dessa investeringar redan nu genererar nya affärer för våra mjukvarurelaterade lösningar kommer det väldigt snart innebära ökade intäkter vilket vi återkommer till i kommande rapporter", skriver Mattias Bergkvist.

För det tredje kvartalet redovisar CGit en nettoomsättning på 20,6 miljoner kronor (16,5).

Rörelseresultatet blev omkring break-even, -21 tusen kronor, jämfört med +1,8 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol.

Justerat rörelseresultat från verksamheten, där investeringskostnader för mjukvarulösningarna Aiqu och Snap XS exkluderas, uppgick till 0,5 miljoner kronor (1,8).          
        

Läs mer om CGit