Publicerat: 2021-11-10 09:25:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medimi AB: HÖG AKTIVITETSNIVÅ VÄNTAS HÅLLA I SIG UNDER 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Medimi, inriktat på läkemedelshantering, redovisar en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (0,1).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,7 miljoner kronor (-3,4).

Medimis kommersiella aktiviteter intensifierades under tredje kvartalet och bolaget expanderade antalet användare såväl som antalet avtal, heter det i delårsrapporten.

"Allt eftersom vi ökar antalet avtal blir vi mindre och mindre känsliga för variationer i efterfrågan och långa sälj- och implementationscykler. Vi ser att den högre nivån under tredje kvartalet och den övergripande trenden för året kommer att hålla i sig även under fjärde kvartalet och in i 2022", skriver vd Jan Andersson i delårsrapporten.          
        

Läs mer om Medimi AB