Publicerat: 2021-11-22 13:31:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION 10 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amnode har beslutat om företrädesemission om högst cirka 1,7 miljoner aktier, som väntas tillföra bolaget 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för investeringar i produktionsapparaten och stärka rörelsekapitalet, skriver Amnode i ett pressmeddelande.

Varje befintlig aktie i Amnode, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsrätt, och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 6:01 kronor per aktie.

Utspädningen uppgår till 50 procent, givet att företrädesemissionen fulltecknas.

Amnode har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av bolagets större befintliga aktieägare samt representanter från styrelse och ledning uppgående till cirka 4 miljoner kronor, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 6,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 61 procent av företrädesemissionen.          
        

Läs mer om Amnode AB