Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-16 16:30:37

Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma har fått internationell uppmärksamhet

I samband med internationellt pressmeddelande angående tiden för avslutande av blåscancerstudien har Hamlet Pharma uppmärksammats i den engelska dagstidningen The Times. Efter intervju med Bolaget publicerade The Times idag en artikel som återges nedan. Ett flertal journalister har uttryckt intresse för att följa upp resultatet av blåscancerstudien bland annat BBC News, The Daily Telegraph, The Guardian och The Independent.

Breast-milk cancer drug

Scientists are testing a modified protein found in breast milk to see whether it can be used to treat cancer. Researchers using a synthetic version of the chemical at Lund University, Sweden are building on studies begun in 1995 when compounds derived from breast milk seemed to kill cancer cells without harming healthy cells. Results from the first trial, in Prague, on patients with bladder cancer are expected in May or June. It is hoped the drug may also be effective in tackling colon cancer and brain tumours. 

”Det gläder oss att Bolagets arbete och potential uppmärksammas i internationell press” säger Catharina Svanborg och Mats Persson, grundare respektive VD i Hamlet Pharma.


För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com


Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB